Grzegorz Żabiński

Psychoterapeuta, Trener w nurcie Gestalt z elementami Focusingu

O mnie

Pracując z klientem kieruję się przekonaniem, że psychoterapia jest jedną z dróg prowadzących do poznania siebie, akceptacji, pokonania trudności i poprawy jakości życia. Jest procesem odkrywania i uświadamiania sobie drzemiącego w nas potencjału oraz nowych możliwości funkcjonowania w świecie. Każdy człowiek zasługuje na szczęście. Wierzę, że kryzys może prowadzić do rozwoju i wzbogacania życia, zaś drogę jego rozwiązania można odnaleźć w spotkaniu z drugim człowiekiem. W swojej pracy psychoterapeutycznej stosuję podejście humanistyczne, które pozwala mi  integrować w procesie psychoterapii elementy różnych podejść psychoterapii, np. psychoanalitycznej, teorii relacji z obiektem jak również elementów pracy z ciałem czy psychodramy.

Swoją ofertę jako psychoterapeuta kieruję do osób, które w różnym stopniu doświadczają trudności życiowych i interpersonalnych, potrzebują pomocy i wsparcia.  

Moje kwalifikacje

  • Certyfikat Psychoterapeuty – The European Certifikate of Psychoterapy wydany przez EAP
  • Certyfikat EAGT
  • Certyfikat Polskiej Federacji Psychoterapii 
  • Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt, Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Gestalt oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Humanistyczno-Egzystencjalnej.
  • Prowadzę superwizję w Ośrodku Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Wieliczce, oraz własne grupy superwizyjne

Czym zajmuję się w Centrum Odkrycie

W Centrum Odkrycie prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych, grupy terapeutyczne i rozwojowe, oraz warsztaty i grupę rozwojową dla mężczyzn.

Swoją praktykę psychoterapeutyczną poddaję regularnej superwizji.