Małgorzata Suryjak

Psychoterapeuta w trakcie szkolenia psychoanalitycznego

O mnie

Studia magisterskie z socjologii ukończyłam na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jestem specjalistą pracy socjalnej i psychoterapeutką. Wiedzę psychoterapeutyczną zdobywam w ramach 4-letniego Kursu Psychoterapii organizowanego przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. Dr J. Babińskiego w Krakowie. Szkolenie jest atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, którego jestem członkiem. W praktyce zawodowej wykorzystuję wiedzę z zakresu psychologii pozytywnej zdobytą podczas studiów podyplomowych w Uniwersytecie SWPS, mających rekomendację założyciela nurtu prof. Martina Seligmana. Na moje doświadczenie terapeutyczne składa się indywidualny kontakt z pacjentami podczas stażu w Oddziale Ogólnopsychiatrycznym, oraz warsztaty psychologiczne, które tam prowadziłam. Ciągle rozwijam się poprzez uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach. Pracując na co dzień z klientami pomocy społecznej wykorzystuję ogólną wiedzę psychologiczną oraz podejście systemowe i poznawczo-behawioralne.

Czym zajmuję się w Centrum Odkrycie

W Centrum Odkrycie prowadzę konsultacje psychologiczne i psychoterapię osób dorosłych.

W pracy psychoterapeutycznej opieram się na psychoanalitycznym rozumieniu problemów pacjenta. Ważna jest dla mnie relacja terapeutyczna dająca pacjentowi poczucie bezpieczeństwa, oparta na szacunku i wzajemnym zaufaniu. Swoją praktykę psychoterapeutyczną poddaję regularnej superwizji grupowej i indywidualnej.