Marta Stępień

Psychoterapeuta w trakcie szkolenia psychoanalitycznego

O mnie

Jestem psychologiem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie psychoanalitycznym. Swoje doświadczenie terapeutyczne zdobywałam już w trakcie studiów. Wtedy też zdecydowałam, że nurt psychoanalityczny jest mi najbliższy. Fascynuje mnie ile tajemnic może skrywać ludzka psychika. Niekiedy jednak to co nieświadome blokuje nam szansę na samorealizację.  Uważam więc, że psychoterapia może być miejscem odkrywania siebie, a jej głównym celem jest wykrystalizowanie się dojrzałej osobowości, której zasoby pozwolą na objęcie troską zarówno siebie jak i swoich bliskich.

Moje kwalifikacje:

· Jestem w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego organizowanego przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie atestowego przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

· Ukończyłam „kurs podstawowy” z psychoterapii w nurcie psychoanalitycznym

· Odbyłam staż w Szpitalu im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie

· Odbyłam staż w Zakładzie Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach kursu „psychoterapia praktyczna” organizowanego przez Katedrę Psychoterapii CM UJ

· Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Czym zajmuję się w Centrum Odkrycie

W Centrum Odkrycie prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży powyżej 16 roku życia. Z założenia terapia w nurcie psychoanalitycznym jest formą długoterminowej współpracy, której celem jest uzyskanie samoświadomości, wglądu we własne problemy oraz poszukiwanie sposobów radzenia sobie z nimi.