Anna Małecka

Psychoterapeutka osób dorosłych, Trenerka

Certyfikowana psychoterapeutka i trenerka pracująca w nurcie Gestalt. Posiada certyfikat Instytutu Terapii Gestalt, Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii- EAP oraz Europejskiego Towarzystwa psychoterapii Gestalt – EAGT.
W swojej pracy łączy relacyjność terapii Gestalt, bycie w autentycznym kontakcie z elementami pracy z ciałem.
Psychoterapia jest dla niej spotkaniem z drugim człowiekiem, zaproszenie do poznania jego świata, który jest wyjątkowy.
W Centrum Odkrycie prowadzi terapię indywidualną, terapię par, grupy terapeutyczne i rozwojowe, szkołę dla rodziców i wychowawców, konsultacje rodzicielskie, grupy DDA.

Monika Berdecka

Psychoterapeutka osób dorosłych i młodzieży

Jest pedagogiem z pierwszego wykształcenia i psychoterapeutką. Swoją wiedzę z zakresu psychoterapii zdobyła podczas czteroletnich studiów w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Od kilku lat prowadzi psychoterapię indywidualną z dorosłymi oraz młodzieżą, a także warsztaty rozwoju osobistego oraz szkolenia tematyczne z obszaru polityki społecznej.
Swoje doświadczenie zdobywała pracując z klientem indywidualnym w gabinecie, a także współpracując z Ośrodkami Interwencji Kryzysowej w Myślenicach oraz Bochni przy realizacji programów skierowanych do osób korzystających z pomocy i wsparcia tych instytucji, w tym do ofiar i sprawców przemocy domowej.
W chwili obecnej jest w trakcie doskonalenia znajomości języka migowego, gdyż w najbliższej przyszłości zamierza otoczyć opieką terapeutyczną również Osoby Głuche.

Małgorzata Suryjak

Psychoterapeutka w trakcie szkolenia psychoanalitycznego

Jest socjologiem i psychoterapeutką w trakcie 4-letniego całościowego szkolenia, organizowanego przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. Dr J Babińskiego w Krakowie. Swoją wiedzę psychologiczną rozwijała podczas studiów podyplomowych z zakresu psychologii pozytywnej na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Doświadczenie zdobywała poprzez staże i szkolenia m.in. z Racjonalnej Terapii Zachowania, oraz prowadząc warsztaty psychologiczne w Oddziale Ogólnopsychiatrycznym. Zawodowo jest związana z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie, gdzie współpracuje z osobami i rodzinami wieloproblemowymi w ramach usługi pracy socjalnej, realizuje wsparcie dla ofiar i sprawców przemocy domowej, oraz tworzy projekty skierowane m.in. do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Marta Stępień

Psychoterapeutka w trakcie szkolenia w nurcie psychoanalitycznym

Jest psychologiem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie psychoanalitycznym. Swoje doświadczenie terapeutyczne zdobywała już w trakcie studiów. Wtedy też zdecydowała, że nurt psychoanalityczny jest jej najbliższy. Fascynuje ją ile tajemnic może skrywać ludzka psychika. Niekiedy jednak to co nieświadome blokuje nam szansę na samorealizację. Uważa więc, że psychoterapia może być miejscem odkrywania siebie, a jej głównym celem jest wykrystalizowanie się dojrzałej osobowości, której zasoby pozwolą na objęcie troską zarówno siebie jak i swoich bliskich.